محورهای جشنواره

 آثار و دستاوردهای فردی: هنرهای کاربردی(صنایع دستی)، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس، فیلمنامه، نمایشنامه، موسیقی

آثار و دستاوردهای گروهی: فیلم، تئاتر، موسیقی

جوایز:

جایزهٔ نفر اول ۵000000 ریال

جایزهٔ نفر دوم ۳000000 ریال

جایزهٔ نفر سوم ۲000000 ریال